وزیر انرژی اسرائیل:‌ ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به شش ماه زمان نیاز دارد

وزیر انرژی اسرائیل:‌ ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به شش ماه زمان نیاز دارد
جزییات با بابک اسحاقی، ایران اینتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *