ఏది రాజకీయపరమైన దాడి .. పిరికిపంద చర్య | Congress Leader Tulasi Reddy Comments on Pattabhi Incident

ఏది రాజకీయపరమైన దాడి .. పిరికిపంద చర్య | Congress Leader Tulasi Reddy Comments on Pattabhi Incident

LIVE: ఎవడైతేనాకే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *