കൂട്ടായ നേതൃത്വം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ നേതാക്കള്‍ ; എകെ ആന്റണി

Kerala leaders say collective leadership is enough for elections; AK Antony
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂട്ടായ നേതൃത്വം മതിയെന്ന് പ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *