ชาวบ้านกว่า 200 คน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ แก้ปัญหาฝุ่นละออง : ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ (16 ธ.ค. 63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *