BẢN TIN “CHUYỂN ĐỘNG NGÀY MỚI” THỨ 4, NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2021

Mời các bạn xem Bản tin “Chuyển động ngày mới” của Đài PT-TH Cà Mau.
– Tân Thuận vào vụ muối
– Phân bón tăng cao, nông dân lo lắng
– Việt Nam chiến thắng Covi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *