Folkmusikmåndag – februari

Varmt välkommen till Folkmusikinstitutionens Måndagskonsert – den första måndagskvällen varje månad under läsåret! 
Hur låter folkmusiken på KMH just nu? Vad är det en folkmusikstudent stu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *