Piotr Patkowski – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.

Piotr Patkowski – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 25

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansoweg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *